Εγχειρίδια χρήσης
Εγχειρίδιο χρήσης για το Navimate 420 Xtreme

Navimate_420_Xtreme.pdf 1.90 MB
Εγχειρίδιο χρήσης για το Navimate 720 Xtreme

Navimate_720_Xtreme.pdf 1.73 MB
Εγχειρίδιο χρήσης για το Navimate 330 Xtreme

Navimate_330_Xtreme.pdf 2.88 MB
Εγχειρίδιο χρήσης για το Lady Navimate

Lady_Navimate.pdf 1.79 MB
Εγχειρίδιο χρήσης για το Navimate Pocket 2007 Xtreme

Navimate_Pocket_Xtreme_2007.pdf 913.91 KB
Εγχειρίδιο χρήσης για το Navimate Pro

Navimate_Pro_2007.pdf 817.99 KB

Σημείωση: Για την έκδοση Navimate Pro μπορείτε να κατεβάσετε το παραπάνω manual το οποίο ισχύει γενικά για όλες τις συσκευές, δηλαδή για το Navimate 420, Navimate 720, Navimate G368, G358 και G105 και τέλος για συσκευές pocket.